1914 by Peter Olausson

By Peter Olausson

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en stoop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download 1914 PDF

Best swedish books

Sverige forever in my heart

I Malmö kastas antisemitiska glåpord efter en ortodox rabbin. I Tomelilla haglar stenar över en ung slöjklädd mamma. I Eslöv, som brukar kallas Sveriges tråkigaste stad, bor ”familjen Kebab”. I Kattarp attackeras en flyktingfamiljs hem av en hatisk mobb.

Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt

Vi väljer språk varje dag. Retorik är den vetenskap som finns för att hjälpa oss välja så konstruktivt som möjligt. Därför upplevs retoriken aldrig som en teknik för de som är skickliga. Den upplevs i stället som en naturlig hjälp.

Kort om fri vilja

Varje dag fattar vi beslut. En del är triviala, andra förändrar våra liv. males är vår vilja verkligen fri, eller styrs vi av faktorer som vi inte kan kontrollera? Är det en phantasm att tro att vi skulle kunna agera annorlunda? Och om viljan inte är fri, är då människor moraliskt ansvariga för sina handlingar?

Traktat om toleransen

"Det mord som med rättvisans svärd förövades på Calas i Toulouse den nine mars 1762 är en av de säregna tilldragelser som förtjänar vår tids och eftervärldens uppmärksamhet. "

Utgångspunkten för Voltaires resonemang i Traktat om toleransen (1763) är avrättandet av köpmannen Jean Calas i Toulouse år 1762 efter en rättegång där katolsk fanatism spelat en avgörande roll. Voltaire bygger ut sin redogörelse för denna affär until en svindlande vidräkning med religiös ofördragsamhet, och hans satiriska talang firar triumfer i en mängd exempel från kyrkans historia. Denna kamp för ökad tolerans ledde inte bara until upprättelse åt familjen Calas utan fick följder för hela den moderna västerländska uppfattningen om att tänka fritt.

Voltaire, egentligen François Marie Arouet, (1694-1778) var en av upplysningens främsta tänkare. Voltaire var kontroversiell och flera av hans verk förbjöds eller brändes och han hamnade until och med i Bastiljen.

Additional info for 1914

Example text

Framför allt beror det på så kallad ”end-to-end design”, där den underliggande kommunikationen är utformad för att hushålla med resurser på bästa sätt, det vill säga att enbart flytta ettor och nollor, oavsett vad dessa bits representerar. När informationen är uppstyckad i små paket är det ofta omöjligt för en utomstående ­observatör att veta vad den kan sättas ihop till igen. Den urskiljningen sker inte vid överföringen, utan endast när paketen tas isär i ena änden och sätts ihop igen i andra änden.

25. org [senast kontrollerad 30/6, 2010]. Clas Svahn, ”Blandad syn på fildelning” Dagens Nyheter 4/5, 2007. number=202113 [senast kontrollerad 30/6, 2010]. Svahn 2007. Se tv-programmet, ”Rakt på med K-G Bergström” SVT2 14/10, 2008. 30. ”Så står partierna i fildelningsfrågan”, osignerad, Svenska Dagbladet 11/6, 2008. 31. se/Var-politik/featureartiklar/Arkiv/Socialdemokraternas-fildelningsmotion/ [senast kontrollerad 30/6, 2010]. show=904 [senast kontrollerad 30/6, 2010]. 33. Se, Piratpartiet, ”Fri kultur – en balanserad upphovsrätt” – http://www.

Därmed uppstår också 54 en paradoxal situation, som bland andra Nicklas Lundblad uppmärksammat i den här boken: Den binära logiken tillfaller rättens, snarare än teknikens sätt att fungera. 6 Men faktum är att det vi i dag kallar hypertext kunde ha sett helt annorlunda ut, och således skapat helt andra förutsättningar för webben. I vissa avseenden är det faktiskt så att den nutida utvecklingen håller på att ’ta igen’ vissa funktioner som ursprungligen var försummade. World Wide Web utvecklades av Tim Berners-Lee vid CERN i Schweiz i början av 1990-talet och blev den första typ av hypertext som togs upp av användare i stor skala.

Download PDF sample

Rated 4.57 of 5 – based on 9 votes